Vårt sätt att arbeta– nyckeln till en lyckad slutprodukt

Ett proaktivt arbetssätt är, enligt oss, nyckeln till en lyckad slutprodukt. Det innebär att vi har en öppen och ärlig dialog med såväl kunder, myndigheter och konsulter, som inom den egna organisationen. Genom att lyfta frågor tidigt kan vi alltid ha fokus på att nå bästa möjliga slutresultat, samtidigt som vi bidrar till ett trevligare arbetsklimat.

Arkitektur för ökad miljöhänsyn

För oss är det en självklarhet att ta ansvar för kommande generationer och jobba mot en hållbar framtid. Därför arbetar vi för ökad miljöhänsyn gällande energihushållning, materialval och inomhusmiljö, även för en hållbar arbetsmiljö.

Vill du bli en del av vårt team?

LEDIGA TJÄNSTER

För oss är där viktigt att ha roligt tillsammans på jobbet, och att både privatliv och välmående får ta plats i vardagen. På Et Cetera eftersträvar vi en transparent, tydlig och platt organisation. Våra medarbetare ska känna sig delaktiga i både stora och små frågor, för att på så vis ha möjlighet att bidra i såväl projektutvecklingen som i organisationsutvecklingen.

Vill du bli en del av vårt team?

För oss är där viktigt att ha roligt tillsammans på jobbet, och att både privatliv och välmående får ta plats i vardagen. På Et Cetera eftersträvar vi en transparent, tydlig och platt organisation. Våra medarbetare ska känna sig delaktiga i både stora och små frågor, för att på så vis ha möjlighet att bidra i såväl projektutvecklingen som i organisationsutvecklingen.

LEDIGA TJÄNSTER