Navet nominerat till arkitekturpris i Västmanland

Navet har nominerats av Sveriges Arkitekter till Arkitekturpris i Västmanland 2022.

Ur juryns motivering:

Västerås var under större delen av 1900-talet en av Europas modernaste industristäder. I seklets mitt där framtidstron var som allra mest brinnande stod Gasklockan klar. I en klassisk industribyggnad med brunrött tegel stoltserade ASEA med stadens mest moderna bilverkstad och byggnaden fylldes snabbt med verksamheter av olika slag. Med tiden lämnade ASEA och successivt förvandlades byggnaden från modern och ändamålsenlig till övergiven och sliten.

[…]

Hållbart byggande är förmågan att kunna se mer värde i byggnaderna som finns och bygga om, bygga till och bygga på klimatsmart utifrån ett material- och resursperspektiv. Det är också viktigt att påminna oss om att den byggda miljön påverkar oss alla varje dag, och att den kan få oss att må bra och trivas. Den omvandlade ”NAVET” kombinerar byggnadshistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, arkitektoniskt värde och miljöskapande värde på ett sätt som Västerås kan vara stolt över.”

Läs hela juryns motivering här.