Vinst i arkitekturtävling för Socialtjänstens hus

Tillsammans med Hemfosa har vi vunnit uppdraget för Socialtjänstens Hus i Västerås. Socialtjänstens hus kommer att ligga i Kvarteret Sigurd 6 vid i Stationsområdet centralt i Västerås mellan ”Skatteskrapan” och det nya Comfort hotel / S7. Närheten till Centralstationen, bussterminalen och Kungsängsgatan kommer att göra det lätt för besökare att hitta hit.

Huvudentrén vetter mot söder och Sigurdsgatan. Den ska ge ett välkomnande intryck där själva huset erbjuder tak över huvudet. Entréplanet är det öppna publika planet där mottagandet av besökare sker. Här finns även plats för verksamhetslokaler som bidrar till en öppen fasad vilket skänker trygghetsskapande öppenhet och liv åt gatan. På våning 2 placeras semipublika funktioner såsom konferensavdelning. Resterande våningsplan uppåt huserar de interna kontorsavdelningarna. Huset blir mer privat ju högre upp man kommer.

Gedigna och naturliga material; tegel, trä och puts, känns igen i fasad och interiören. Den indragna entrén framhävs av varma och inbjudande träribbor vilka återfinns i husets fönsternischer och inredning.