Nytt krematorium på Hovdestalund

I samarbete med Svenska Kyrkan har vi på Et Cetera utrett och tagit fram skisser för ett nytt krematorium på Hovdestalund. Det nya krematoriet planeras uppföras i en kuperad skogsbacke, som idag varken används av personal eller besökare till begravningsplatsen. Det är den bästa möjliga platsen att bygga en ny och samlande byggnad på. Här kan man uppföra ett hus som löser de flesta av Hovdestalunds behov långsiktigt och hållbart.

Det nya krematoriet göms nästan bakom träden i backen och underordnar sig det befintliga kapellet – Korsets kapell. Besöksentrén placeras där den befintliga naturen öppnat upp sig, mellan två stora ekar som bildar en portal till huvudentrén, vilket kommer göra den lätt för besökare att hitta till.

Den nya krematoriebyggnaden har tagit inspiration från det befintliga geometriska formspråket på kyrkogården och består av flera sammanlänkade delar. De sammanlänkade byggnadsklossarna speglar verksamhetens och husets olika funktioner, där ungshallen står centrum. Fasadmässigt urskiljs ungshallen genom en blank mässingsfasad där naturen kommer att reflekteras i fasaden. I stället för att försöka dölja ugnshall och skorsten har den i stället lyfts fram och gestaltats som den mest påkostade delen. Huvudentrén framhävs också med varmare material som mässing och trä medan övriga byggnadsvolymer ges en ruffare yta i betong och nästan blir som berg i dagen.